Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp

Giới thiệu về môn Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp

Tổng quan về đề thi

Đề thi Kế toán sẽ bao gồm 2 câu tự luận, cho ví dụ và 3 bài tập. Nội dung thì bao gồm Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chuẩn mực kế toán tại Việt Nam, hạch toán theo cấp chế độ, thông tư.

Nội dung môn học

- Tổng quan về kế toán và khung pháp lý
- Kế toán tiền và Nguyên tắc kế toán các giao dịch ngoại tệ
- Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
- Tài sản cố định
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Kế toán hàng tồn kho
- Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn
- Tính giá thành và kế toán quản trị chi phí
- Kế toán các khoản đầu tư
- Trình bày báo cáo tài chính
- Kế toán thuế

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi môn Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp của chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán việt nam
Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi môn Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp của chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán việt nam

  Đối với nhiều người môn Luật là một môn khó nhằn bởi đây là môn mang tính lý thuyết...

Thông báo phúc khảo kì thi chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán ( CPA ) 2019
Thông báo phúc khảo kì thi chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán ( CPA ) 2019

  Ngày 11/1/2019 , Bộ tài chính đã có thông báo về việc nhận đơn phúc khảo kỳ thi kiểm...

[Bạn hỏi – Gonna Pass trả lời ] PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG: PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP
[Bạn hỏi – Gonna Pass trả lời ] PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG: PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

  Căn cứ vào Điều 13 “Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng” TT219/2013/TT-BTC và Khoản 4...