Kế Toán

Giới thiệu về môn Kế Toán

Tổng quan về đề thi

Đề thi Kế toán sẽ bao gồm 2 câu tự luận, cho ví dụ và 3 bài tập. Nội dung thì bao gồm Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chuẩn mực kế toán tại Việt Nam, hạch toán theo cấp chế độ, thông tư.

Nội dung môn học

- Tổng quan về kế toán và khung pháp lý

- Kế toán tiền và Nguyên tắc kế toán các giao dịch ngoại tệ

- Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

- Tài sản cố định

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

- Kế toán hàng tồn kho

- Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn

- Tính giá thành và kế toán quản trị chi phí

- Kế toán các khoản đầu tư

- Trình bày báo cáo tài chính

- Kế toán thuế

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Thông báo về lịch nộp hồ sơ chính thức của kì thi Đại lý Thuế tháng 09/2018
Thông báo về lịch nộp hồ sơ chính thức của kì thi Đại lý Thuế tháng 09/2018

  Ngày 12/06/2018, Tổng cục thuế đã ban hành thông báo số 41/TB-HĐT  của Hội đồng thi cấp chứng chỉ HNDV...