Thông báo

Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi môn Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp của chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán việt nam
Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi môn Ngoại ngữ ( Tiếng anh) của chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán việt nam
Thông báo phúc khảo kì thi chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán ( CPA ) 2019
Lịch thi Đại lý Thuế 2019
LỊCH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI, BÁO CÁO THUẾ NĂM 2019
[ Lương 1500 – 2000$ ] – Kế toán trưởng kiêm CFO – Vendor của Vinfast
Thông báo về việc cấp CCHN cho các thí sinh đạt kết quả kỳ thi cấp CCHN dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018
So sánh chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán và Đại Lý Thuế
Kết quả thi chứng chỉ hành nghề thuế 2018 đợt 2 tháng 9